Valltorp Steiatorpet

Grenadiertorp Nr 66 Ombergs Kompani

1788-1812

Soldat Jöns Stark f. 1760-12-20 i Svanshals. Gift 1788-09-07 med
Maria (Maja) Hansdotter f. 1762-05-29 i Kumla

Han kom från Rök och hon från Harstad 1788. Jöns blev antagen som soldat 1788
och fick avsked 1810. Enligt födelsebok finns ingen Jöns född 1761, däremot 1760.
Finns anteckning om att han hade bråck (1807-1813).

Barn: Håkan f. 1792-02-03
Catharina f. 1793-11-27 död 1800-10-17 i kopporna
Peter f. 1800-03-06
Anders f. 1802-04-14
Maja Stina f. 1806-03-09
Lena f. 1808-09-01

Alla barn födda i Svanshals. Barnens efternamn antas vara Jönsson, Jönsdotter.

Sonen Håkan antog senare namnet Tector när han blev lifgrenadier på Rosenlund, soldattorp Nr 53. Han var tidigare beväringskarl i Runstad rusthåll. Han hade då efternamnet Jönsson Dunder. Han bodde i Kumla till 1811.

Hela familjen flyttade till Kumla 1812-12-10.

Dräng Petter Andersson f. 1768 i Ödeshög.
Han kom från Stora Åby 1793 och flyttade omkring 1795-1796.

Piga Lisen? Nilsdotter född i Heda. Okänt när hon kom, men hon bodde kvar
t o m 1794.

Dräng Erik ? f. 1769-11-06 i Harstad, Kom från Harstad 1790 och var kvar till 1793.

Dräng Zackarias Andersson f. 1772-11-18 i Svanshals. Antecknat Sjudare. Han kom troligen 1793 och var kvar till 1798.

Flickan Anna Greta ? född i Kumla. Finns inga anteckningar om var hon kom från eller flyttade till.

1804?-1807

Lifgrenadier Jonas Krats f. 1784 i V Eneby

Piga Lisa Samuelsdotter f. 1778 i Eneby

Båda kom hit 1804, han från okänd ort, hon från Vårdsnäs. Jonas Krats fick besked till St Lars 1807-12-07. Troligen flyttade Lisa samtidigt.

Båda två står antecknade under detta torp i husförhörslängden. Kanske var han en hjälp till Jöns Stark.

1812-1846

1813-1850 nämns torpet som Valltorp.

Lifgrenadier Anders Wallén f. 1791-01-19, död 1871-09-08. Han kom från Linköping 1812. Han blev antagen som soldat 1812-03-24 och blev Corpral någon gång under 1825-1833. Han fick bevis till äktenskap i Ingvaldstorp? 1820-05-29.
Gift 1820-04-21 med
Eva Charlotta Sundström f. 1796-10-25 i Heda, död 1866-04-17 i bröstsjukdom.
Hon kom hit från Rök 1820.

Barn: Anders Fredric f. 1821-03-15. Flyttade till Walla Sk.Säteri 1840.
Johan Vilhelm f. 1823-06-24, död 1832-03-15
Eva Christina f. 1825-11-19. Flyttade till Kyleberg 1841.
Anna Sophia f. 1825-11-19, död 1826-02-04
Anna Sophia f. 1828-01-31. Flyttade till Glänås Södergård 1842.
Axel f. 1830-11-07
Charlotta f. 1832-09-23
Adolf Ernst f. 1835-09-11
Frans Wilhelm f. 1838-11-30
Barnen födda i Svanshals och med efternamnet Wallén.

Anders Fredric återkom från Walla Sk Säteri 1842 och flyttade åter 1845 till Särtzöga Lillgård där han gifte sig.
Anna Sophia återkom 1844 från Glänås Södergård. Hon avled 1851-03-20.
Charlotta avled 1851-04-13.

Hela familjen flyttade till ett annat torp under Walla Sk. Säteri, s. 126, 1846.

Till hus: Piga Greta Gabrielsdotter f. 1804-04-28 i Landeryd. Hon kom 1827 från Lilla Lorby Frälse och flyttade till Hallberga Westergård 1828-10-30.

1846-1871

Lifgrenadier Anders Stein f. 1826-06-16 i V:a Tollstad, död 1870-04-30. Han kom från Wäderstad 1846.
Gift 1847-11-28 med
Maja Greta Håkansdotter Tector f. 1817-03-08, död 1880-06-27. Hon kom
från Stora Kullen, Nybygget 1847. Dotter till Lifgrenadier Håkan Tector.

Barn: Clara Mathilda f. 1849-01-05
Carolina Wilhelmina f. 1851-12-01, död 1866-10-23
Albin Edvard f. 1854-02-13
Axel Fredric f. 1857-07-24
Carl August f. 1860-09-19

Barnen är födda i Svanshals och med efternamn Stein.

Clara Mathilda flyttade till Rök, Erlandsås, sid. 119, 1871-10-24 med
dottern Hulda Wilhelmina Johansson f. 1871-02-19 i Svanshals. Hon gifte sig med Frans Otto Johansson f. 1844-10-16 från Säter i Rök.

Albin Edvard flyttade till Appuna 1871-10-24.

Troligen bodde familjen kvar till 1871 då den nya soldaten kom. De bodde kvar i Walla Kronogård, antagligen i ett annat torp, till 1879-11-03 då Maja Greta och sonen Axel Fredric flyttade till Kärr där Maja Greta avled 1880-06-27.

Piga Clara Soult f. 1831-07-23 i Svanshals. Hon kom fr Lorby Mellangård 1846 tillsammans med sin syster
piga Gustava Soult f. 1834-07-05 i Svanshals.
Clara flyttade till Öfverby Mellangård, s 111, 1848 och Gustava flyttade till föräldrarna
i Lorby Mellangård, s 43, 1848.

1871-1874

Arrendator Johan Edvard Gustafsson f. 1844-12-27 i Wäderstad.
Han kom hit från Nässjö 1871-10-21 och flyttade till Källstad 1872-10-24. Han återkom därifrån 1873-11-02. Han blev antecknad under obefintliga personer
1875-11-16. Där finns anteckning om att han reste till N Amerika våren 1874.

1871-1900

Siste brukaren av torpet var

Lifgr. Karl August Stein f. 1847-07-23 i Svanshals. Gift 1872-10-20 med
Johanna Lovisa Persdotter f. 1850-02-19 i Hogstad.
Han kom från Särthöga Rusthåll 1871 och hon kom 1872 från samma ställe.
Han blev antagen som soldat 1871-03-20.

Barn: Frenanda Sofia f. 1873-08-16. Flyttade till Glänås Sk Säteri 1887-11-08.
Eda Mathilda f. 1875-01-05. Flyttade till Glänås Sk Säteri 1890-11-20.
Hilma Josefina f. 1878-11-27. Flyttade till Wadstena 1894-12-08.
Anna Lovisa f. 1882-07-26

Karl Oskar f. 1885-07-12
Barnen födda i Svanshals. Efternamn Stein.

Frenanda Sofia kom tillbaka hit från s. 271, Särtzöga Rusthåll, 1893-11-08.
Hon fick en oäkta son:
Karl Henning Gustafsson f. 1894-03-11 i Svanshals.
De flyttade till s. 57, Grönkullen 1895. Hon gifte sig 1895-10-26 med Arbetaren Karl Alfred Gustafsson f. 1873-09-01. Han var far till Karl Henning.

Detta torp heter Walltorp t o m 1850, därefter finns inget namn.

Det finns ett torp som heter Valltorp under Walla Kronogård som är med i torpinventering som nr 1. Det kallades också Ahlastället. Det kan vara ett helt annat torp än detta, men fick troligen samma namn. Det benämns Walltorp från 1875.

Familjen inflyttade troligen 1873 och avflyttade år 1900 ( anteckning från torpinventeringen).

Soldattorpet fanns markerat på 1772 års storskifteskarta över Valla by.
Torpet lades ner 1900 och revs omkring 1910. Det var beläget intill gräns Alsike i söder och Valla Rusthåll i väster.

Personer:
Petter Andersson (Född: 1768)
Zackarias Andersson (Född: 1772-11-18)
Greta Gabrielsdotter (Född: 1804-04-28)
Johan Edvard Gustafsson (Född: 1844-12-27)
Karl Henning Gustafsson (Född: 1894-03-11)
Maria (Maja) Hansdotter (Född: 1762-05-29)
Gretha Maja Håkansdotter Tector (Född: 1817-03-08 död: 1880-06-27)
Hulda Wilhelmina Johansson (Född: 1871-02-19)
Catharina Jönsdotter (Född: 1793-11-27 död: 1800-10-17)
Lena Jönsdotter (Född: 1808-09-01)
Maja Stina Jönsdotter (Född: 1806-03-09)
Anders Jönsson (Född: 1802-04-14)
Peter Jönsson (Född: 1800-03-06)
Jonas Krats (Född: 1784)
Lisen Nilsdotter (Född: ?)
Johanna Lovisa Persdotter (Född: 1850-02-19)
Lisa Samuelsdotter (Född: 1778)
Clara Soult (Född: 1831-07-23)
Gustava Soult (Född: 1834-07-05)
Jöns Stark (Född: 1760-12-20)
Albin Edvard Stein (Född: 1854-02-13)
Anders Stein (Född: 1826-06-16 död: 1870-04-30)
Anna Lovisa Stein (Född: 1882-07-26)
Axel Fredric Stein (Född: 1857-07-24)
Carl August Stein (Född: 1860-09-19)
Carolina Wilhelmina Stein (Född: 1851-12-01 död: 1866-10-23)
Clara Mathilda Stein (Född: 1849-01-05)
Eda Mathilda Stein (Född: 1875-01-05)
Frenanda Sofia Stein (Född: 1873-08-16)
Hilma Josefina Stein (Född: 1878-11-27)
Karl August Stein (Född: 1847-07-23)
Karl Oskar Stein (Född: 1885-07-12)
Eva Charlotta Sundström (Född: 1796-10-25 död: 1866-04-17)
Håkan Tector Jönsson (Född: 1792-02-03 död: 1863-01-30)
Adolf Ernst Wallén (Född: 1835-09-11)
Anders Wallén (Född: 1791-01-19 död: 1871-09-08)
Anders Fredric Wallén (Född: 1821-03-15)
Anna Sophia Wallén (Född: 1825-11-19 död: 1826-02-04)
Anna Sophia Wallén (Född: 1828-01-31 död: 1851-03-20)
Axel Wallén (Född: 1830-11-07)
Charlotta Wallén (Född: 1832-09-23 död: 1851-04-13)
Eva Christina Wallén (Född: 1825-11-19)
Frans Wilhelm Wallén (Född: 1838-11-30)
Johan Vilhelm Wallén (Född: 1823-06-24 död: 1832-03-15)

Socken: Svanshals

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Lifgrenadiärtorp)

Taggar: Emigration och Valla Kronogård

Källor: Dödslängd, Födelselängd, Församlingsbok, Husförhörslängd, Inflyttningslängd, Soldatregistret, Torpinventering 1990 och Utflyttningslängd