Stenarbete i Månsabola

Hilding, Hilmer och Ivar Gran.

Socken: Stora Åby

Period: 1930-tal

Kategorier: Näring (Jordbruk), Personer och Verksamhet