Stora Åby kyrkogård

Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering 2006.

PDF: Stora Åby kyrkogård

Socken: Stora Åby

Period: Medeltid

Kategorier: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering) och Församling (Kyrkan)

Källa: Östergötlands museum

1500