Kafferep

Övre raden från vänster.
Elisabeth Gustavsson.
Astrid Brax.
Lilian Sabel (fd Brax)
Alice Pihl.
Viola Karlsson som bodde i en lite stuga på Fyrbondegården.
Bertha Svensson.
Hilda Pihl mamma till Bertha och Alice. Hans Svensson bror till Anna-Karin Svensson.
Nedre raden från vänster.
Anne- Marie Johansson.
Vidar Karlsson.
Anna-Karin Svensson.
Karl-Erik Johansson bror med Anne-Marie.

Socken: Stora Åby

Period: 1940-tal

Kategorier: Händelser och Personer

Källa: Jan-Erik Brax

Kafferep