Råby Mellangård 3:11 Björkhaga

Råby Mellangård 3:11 Björkhaga
Se bifogat dokument för uppgifter om personer etc.

Visa avancerad karta.

PDF: Råby Mellangård 3:11 Björkhaga - Torp nr 125

Socken: Ödeshög

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Soldattorp)

Taggar: Råby

Källa: Torpinventering 2008

1335