Råby Norrgård 2:9 Björkhagen

Råby Norrgård 2:9 Björkhagen
Se bifogat dokument för uppgifter om personer etc.

Visa avancerad karta.

PDF: Råby Norrgård 2:9 Björkhagen - torp nr 124

Socken: Ödeshög

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Backstuga)

Taggar: Råby

Källa: Torpinventering 2008

1338