Norsholm

Siste brukaren av torpet var Arbetare, Torpare Johan Reinhold Nord f. 1838-08-01 i Rinna död 1908-07-23 i kräfta. Gift 1864 med Charlotta Persdotter f. 1835-09-13 i Väfversunda.
Familjen flyttade hit 1865-11-18 från Heda, Disevid till Gottorp, Kälkestad. De bodde i Rehnstad innan de kom hit till torpet. Finns inget datum för detta.
Barn: Anna Mathilda f. 1865-01-05 i Heda. Flyttade till Östra Tollstad 1881-10-24.
Hon återkom 1882-11-14 från Ö Tollstad och flyttade åter 1884-10-24 till
Norrköping. Flyttade tillbaka igen från Norrköping 1885-11-03. Hon flyttade till
Öfverby Nilsagård, Marielund 1894-06-24 där hon gifte sig med sonen Johan
Albert Sjögren.

     Frans August f. 1867-02-17 i Svanshals. Flyttade till Ö. Eneby 1882-11-22.

Fosterbarn: Axel Adrian Åberg f. 1892-02-19 i Kisa. Kom hit från sid 372, På socknen 1896-01-09. Bodde tidigare i Kärr. Moder Pig Wilhelmina Ottilia Åberg f. 1870-10-21 i Kisa.

Enligt husförhörslängd var torpets namn Norsholm. Det går inte att se att torpet har funnits tidigare än 1875. Då bodde familjen här enl bevistat husförhör. Kan vara så att prästen inte skrev namnet på torpet.

Charlotta utflyttade 1928 varefter torpet revs.
Torpets läge på Svanegården har inte med säkerhet kunnat fastställas.

Personer:
Anna Mathilda Nord (Född: 1865-01-05)
Frans August Nord (Född: 1867-02-17)
Johan Reinhold Nord (Född: 1838-08-01 död: 1908-07-23)
Charlotta Persdotter (Född: 1835-09-13)
Axel Adrian Åberg (Född: 1892-02-19)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Dagsverkstorp)

Taggar: Svanshals Svanegård

Källor: Dödslängd, Husförhörslängd, Inflyttningslängd, Torpinventering 1990 och Utflyttningslängd