Stensnäs Stridstorp

Grenadjärtorp nr 56 Vadstena kompani.

??-1789?

Ryttare Lars Lårstrand f. 1763-12-23, död 1789 i Carlscrona.

1:a gifte: Stina Arvidsdotter f. 1750, död 1786-07-15

2:a gifte 1787-03-27 med
Brita Ersdotter f. 1763-12-24 i Rök, Lorby. Hon bodde på Kyleberg.

Barn i äktenskap med Stina Arvidsdotter:
Anders f. 1777-11-09
Lars f. 1784-01-02

i äktenskap med Brita Ersdotter:
Cathrina f. 1789-05-11, död 1791-06-23 i slag.

Alla barn födda i Svanshals.

Brita Ersdotter gifte om sig 1792-03-16 med Johan Ekedahl f. 1736.

Det framgår inte riktigt till vilket soldattorp Lårstrand tillhörde. Det har antagits att det var detta torpet. Tills vidare får han vara antecknad här. Han avled troligen någon annanstans, finns anteckning i husförhörsl. A1:2 s. 45, som är mycket svårläst.

1792- 1806 ?

Ryttaren Johan Håkansson Leijon f. 1748 Hakarp, Växjö stift, död 1822-05-18 i häftig feber, 74 år.
Hustru Kerstin Larsdotter f. 1752 i Heda, död 1807-03-25 i bröstfeber.

Barn:
Maja f. 1779-11-19 i Tomta Svanshals
Anna Gretha f. 1782-04-21 i Rök
Anders f. 1786-02-15 i Svanshals, Grönkullen
Nils f. 1788-10-28 i Svanshals, Walla
Cathrina f. 1791-10-10 i Svanshals, Glänås, död 1793-08-25 i bröstplågor
Cathrina f. 1794-11-20 i Svanshals, Glänås
Stina f. 1800-11-25 i Svanshals

Familjen kom troligen från Walla 1792. Då hette Johan Leijon, Håkansson i efternamn och var torpare. Han blev ryttare någon gång 1792, anteckning i husförhör från detta år.
Finns inga uppgifter åren 1800-1804.
Det finns inga uppgifter om Anders eller Maja.

Anna Greta Johansdotter födde oäkta tvillingar Stina och Maja f. 1805-02-22, Stina dog 1805-08-06 i bröstfeber och Maja dog 1806-01-23 i bröstfeber. Anna Greta flyttade till Rök 1806-09-29 (enl husförhör A1:3) och kom tillbaka 1808-11-07.
Det är svårt att få uppgifter under den här perioden, det skrevs inga anteckningar av prästerna då.

Familjen flyttade till Glänås Frälse, Stenholmen efter 1810. Johan avled där 1822.
Maja hade bott i Norrköping på Spinnhuset och flyttade hit 1814, hon fick en oä dotter Greta Sophia Johansdotter f. 1817-06-08 i Svanshals.

Catharinas födelsedatum enl husförhörsl. torde inte stämma med 1791-10-10 utan ska vara 1794-11-20. Familjen fick två flickor som fick heta Catharina varav en dog 1 år och 10 månader gammal. Prästen skrev antagligen fel i böckerna.

Catharina fick ett oä barn som var dödfött den 1824-03-13.
Anna Greta fick en son Lars Larsson f. 1816-04-18 i Svanshals. Hon hade bott i Hallberga Mellangård och flyttade hit 1823. Hon uppges vara sjuklig och fattig.

Till hus 1793-1812:

Avskedade Soldaten Enkl Olof Lindblad f. 1744-11-09 i Källstad, död 1812-04-29
i frossa.
Gift 1784 med Annica Svensdotter f. Rogslösa

Barn:

Nils Olofsson f. 1777-11-11, död 1807-08-01
Daniel f. 1779-11-05
Maja f. 1781-12-04
Sven f. 1790-08-14
Stina Lisa f. 1795-01-03, död 1811-12-06

Alla födda i Svanshals.

Olof Lindblad fick avsked 1786-08-30 enl. dödsbok.
Familjen kom troligen 1793 och bodde kvar till 1812 då Olof Lindblad avled.

1810?-1831

Lifgrenadiär Peter Kempe f. 1782-11-24 i Svanshals, död 1831-03-11.
Gift 1813-01-10 med
Beata Charlotta Windisch f. 1773-06-09 i Vånga, död 1841-11-17.

Peter Kempe antogs som soldat 1802. Han kom från Skärkind 1807-08-16 till Valla. I dödsbok C:3 står att han var inskriven vid Öfverby Rusthåll som corpral 1801. Bevistade fältslaget vid Pomern 1805 och råkade i Franskt fångenskap. Hemkom 1810. Bevistade 1813 och 1814 års krig i Tyskland och Kongl. Corpral 1815. Efterlämnade en dotter och en styvdotter.

Beata Charlotta Windisch kom från Skedevi till socknen 1805. Hon har varit gift tidigare med Johan Hasselstedt som avled 1802, och har en dotter Johanna Johansdotter i det äktenskapet. Beata C. bor kvar till sin död 1841-11-17, dog i bröstsjukdom och Hans Fredrik Jonsson Hasselstedt, antecknad som fosterson men är dotterson till Beata C, flyttade till Glänås Smedgård 1838 för att senare 1839 flytta till Appuna.

Hustruns barn: Johanna Johansdotter f. 1797-04-15 i Löth
Gemensamt barn: Anna Lotta Kämpe f. 1815-10-18

Johanna Johansdotter bytte senare till efternamnet Hasselstedt. Hon fick en oä son Hans Fredrik Jonsson Hasselstedt f. 1822-07-26 i Svanshals. Johanna flyttade från torpet (okänt när) hon kom tillbaka från Herrberga 1818 och flyttade 1824-10-25 till Appuna. Sonen bodde kvar på torpet.

Anna Lotta Kämpe flyttade till Skenninge 1830-10-25 och kom tillbaka 1831-11-24.

Boende 1813-1829:

Enk Anna Kämpe f. 1752-12-27 i Rinna, död 1829-05-01.
Hon var gift 1780 med Lifgrenadiär Johan Kämpe f. 1753-03-18 i Marbeck,
död 1813-05-02.
Anna flyttade troligen hit efter makens död.

Boende 1813-1816:

Avskedade Corpralen Per Elfstrand f. 1757-03-05 i Kumla. Gift 1802 med
Maja Persdotter f. 1771-04-26 i Svanshals.

Barn:
Peter f. 1802-11-11
Johanna f. 1806-01-12
Sven f. 1808-11-25
Erik f. 1812-10-05

Familjen kom från Stora Åby 1813-08-06 och flyttade till Rök 1816-11-20.

1832-1845

Corpral Carl Schönberg f.1791-04-21 i Rök, död 1845-06-08 i magkräfta.
Gift 1816 med Stina Ulrika Sundström f. 1793-02-21 i Kumla.

Barn:

Carl Leonhard f. 1817-02-24 i Rök. Flyttade till Linköping 1836.
Fredrik Wilhelm Carlsson f. 1818-11-15 i Rök. Flytt till Glänås Söderg 1838
Christina Sophia Schönberg f. 1821-02-25 i Rök. Flytt till Svanshals Prestg 1836.
Johanna Charlotta f. 1823-01-08 i Rök. Flyttade till Heda 1839.
Fredrica Wilhelmina f. 1825-07-29 i Rök
Johan Svante f. 1828-06-15 i Svanshals
Hedda Lovisa f. 1830-09-14 i Svanshals
Clara Mathilda f. 1833-06-24 i Svanshals

Carl Schönbeg antogs som soldat 1811.
Familjen kom från Lifgrenadiertorpet under Walla Skattegård Säteri 1832-11-28.
Hustrun Stina Ulrika och hemmavarande barn flyttade till Grönkullen Frälse 1845.

Christina Sophia tycks ha återkommit en tid till torpet för att sedan flytta till Stora Yxnekulla där hon gifte sig med Johan Fredrik Hall f. 1814-08-28.

1845-1873

Lifgrenadier Johan Johansson Skog f. 1823-01-19 i Rinna.
Gift 1847-10-05 med Maja Lisa Jonsdotter f. 1814-11-14 i Rinna.

Barn:
Carl Gustaf f. 1849-10-31 i Svanshals, död 1849-10-31 i slag¨
Johan August f. 1850-12-03 i Svanshals, död 1857-03-10
Carl Oskar f. 1853-09-06 i Svanshals
Gustav Albin f. 1855-03-01 i Svanshals, död 1856-02-07

Mannen kom från Rinna 1845 då han antogs som soldat 1845-10-06 och fick avsked 1872-06-29 och hustrun kom 1847. Familjen flyttade till Harstad 1873-10-30.

Pigor boende på torpet:

Johanna Sofia Persdotter f. 1837-07-28 i Rinna. Kom från Rinna 1852 och flyttade till Kyleberg 1853.
Mathilda Persdotter f. 1838-04-30 i Rök. Kom från Rök 1853 och flyttade till Glänås Smedgård 1854.
Hedda Sofia Nilsdotter f. 1838-04-17 i Ekeby. Kom från Hallberga Norrgård 1853. Flyttade till Hogstad 1856.

Arrendator av soldattorpet:

Anders Andersson f. 1823-04-18 i Svanshals. Gift 1853 med
Christina Catharina Nilsdotter f. 1823-10-16 i Rök

Barn:
Carl Johan Andersson Lind f. 1853-07-09. Flyttat till St Åby 1870-10-24, återkom 1870-12-08.
Wilhelmina Johanna f. 1856-08-02 i Svanshals, Walla Kronogård. Flyttade till Kyleberg 1871, återkom 1873 och flyttade igen till Skenninge 1874-10-26.
Carolina Charlotta f. 1861-05-20 i Svanshals

Familjen kom till torpet 1859 och flyttade till Hallberga Norrgård, Gärdstorp 1877-11-12.
Efter familjen Johan Skogs flyttning blev sonen till arrendatorn, Carl Johan f. 1853-07-09, ovan, lifgrenadier på torpet.

1873-1877

Lifgrenadier Carl Johan Lind f. 1853-07-09, död 1877-05-07.
Han blev antagen som soldat 1873-03-05.

1878-1889

Lifgrenadier Johan Alfred Almén f. 1860-03-12 i Strå, död 1889-03-29.
Han antogs som soldat 1878-05-17. Gift 1881-05-08 med
Augusta Ulrika Karlsdotter f. 1850-01-13 i Strå.

Barn:
Bertha Evelina f. 1882-07-07 i Svanshals
Eda Maria f. 1885-02-25 i Svanshals.
Anna Sofia f. 1887-04-25 i Svanshals

Mannen kom från Väderstad 1878-11-13. Hustrun kom till socknen från Rogslösa 1878-11-18 och till torpet från Herrestad 1880-11-30.
Efter mannens död flyttade familjen till Kyleberg s. 145 1889-11-14.

Arrendator av soldattorpet:

Frans Gustaf Andersson f. 1847-06-20 i Åby. Gift 1879-06-06 med
Mathilda Josefina Gustafsson f. 1859-10-19 i Lomaryd, Jönköpings län.

Barn: Hanna Olivia f. 1880-05-06 i Svanshals.

Mannen kom från Väderstad och hustrun från Appuna 1879-06-27.
Familjen bor i Strömstorp under Kullens ägor. Eftersom de inte bodde på torpet är de inte antecknade som det. Det framgår inte hur länge de arbetade på torpet.

1890-1893

August Hjalmar Johansson Almén f. 1870-02-27 i Adelöf, Jönköpings län. Han kom från Kumla 1890-11-20 och flyttade till Adelöf 1893-04-05.

1893-?

Grenadier Alfred Emil Freij f. 1872-10-18 i Västra Harg. Han kom från Västra Harg
1893-12-13. Det framgår inte när han flyttade, men han är boende här 1895.

1900-1920

Siste brukaren av torpet var

Grenadieren Karl Albert Strid f. 1875-09-07 i Ödeshög, död 1955-04-23.

Gift med Hulda Johansson 1869-11-12 i Rök.

Strid antogs som soldat 1897-07-13 och fick avsked 1935-10-31, han flyttade in år 1900 och gifte sig med Hulda 1906. Makarna utflyttade till Strå år 1920.

Barn:
Gunborg Dorotea f. 1905-02-06
Svea Elisabet f. 1908-01-01
Karl Ture f. 1909-03-23

Ella Linnea f. 1912-05-23.

Arrendator:

Oskar Wilhelm (Hansson) Arnander f. 1866-11-15 i Svanshals gift med
Ida Sofia Andersdotter f. 1870-11-29 i Säby.

Barn: Oskar Birger f. 1898-10-07 i Svanshals

Det finns inga uppgifter om att familjen bodde kvar 1910.

1920-1927

Smidesarbetare Erik Edvin Samuelsson f. 1889-03-13 i Svanshals
Hustru Ester Emilia Kullander f. 1894-02-23 i Svanshals

Barn: Karl Erik Samuelsson f. 1920-10-18 i Svanshals, Glänås No 1.

Torpet upphörde pga friköp år 1921 av Johanna Gustafsson f 1853 (Glänås 1:4).
Används numera som åretruntbostad.

På detta torp, vilket är beläget nära Kvarntorp, föddes år 1920 en av deltagarna i denna torpinventering, Karl Erik Samuelsson från Dalbobeta. Fadern Erik flyttade 1927 med sin familj till Smedtorp på Valla Rusthåll.

Personer:
Anna Sofia Almén (Född: 1887-04-25)
Bertha Evelina Almén (Född: 1882-07-07)
Eda Maria Almén (Född: 1885-02-25)
Johan Alfred Almén (Född: 1860-03-12 död: 1889-03-29)
Carolina Charlotta Andersdotter (Född: 1861-05-20)
Ida Sofia Andersdotter (Född: 1870-11-29)
Wilhelmina Johanna Andersdotter (Född: 1856-08-02)
Carl Johan Andersson Lind (Född: 1853-07-09 död: 1877-05-07)
Anders Andersson (Född: 1823-04-18)
Oskar Birger Arnander (Född: 1898-10-07)
Stina Arvidsdotter (Född: 1750 död: 1786-07-15)
Per Elfstrand (Född: 1757-03-05)
Brita Ersdotter (Född: 1763-12-24)
Alfred Emil Freij (Född: 1872-10-18)
Oskar Wilhelm Hansson Arnander (Född: 1866-11-15)
Johanna Johansdotter Hasselstedt (Född: 1797-04-15)
Anna Gretha Johansdotter (Född: 1782-04-21 död: 1867-05-13)
Cathrina Johansdotter (Född: 1791-10-10 död: 1793-08-25)
Cathrina Johansdotter (Född: 1794-11-20)
Greta Sophia Johansdotter (Född: 1817-06-08)
Maja Johansdotter (Född: 1779-11-19)
Maja Johansdotter (Född: 1805-02-22 död: 1806-01-23)
Stina Johansdotter (Född: 1800-11-25 död: 1863-10-30)
Stina Johansdotter (Född: 1805-02-22 död: 1805-08-06)
August Hjalmar Johansson Almén (Född: 1870-02-27)
Peter Johansson Kempe (Född: 1782-11-24 död: 1831-03-11)
Johan Johansson Skog (Född: 1823-01-19)
Anders Johansson (Född: 1786-02-15 död: 1842-10-14)
Carl Gustaf Johansson (Född: 1849-10-31 död: 1849-10-31)
Carl Oskar Johansson (Född: 1853-09-06)
Gustav Albin Johansson (Född: 1855-03-01 död: 1856-02-07)
Hulda Johansson (Född: 1869-11-12)
Johan August Johansson (Född: 1850-12-03 död: 1857-03-10)
Nils Johansson (Född: 1788-10-28)
Maja Lisa Jonsdotter (Född: 1814-11-14)
Hans Fredrik Jonsson Hasselstedt (Född: 1822-07-26)
Augusta Ulrika Karlsdotter (Född: 1850-01-13)
Ester Emilia Kullander (Född: 1894-02-23)
Anna Lotta Kämpe (Född: 1815-10-18)
Catharina Larsdotter (Född: 1789-05-11 död: 1791-06-23)
Kerstin Larsdotter (Född: 1752 död: 1807-03-25)
Anders Larsson (Född: 1777-11-09)
Lars Larsson (Född: 1784-01-02)
Lars Larsson (Född: 1816-04-18)
Johan Leijon Håkansson (Född: 1748 död: 1822-05-18)
Olof Lindblad (Född: 1744-11-09 död: 1812-04-29)
Lars Lårstrand (Född: 1763-12-23 död: 1789)
Christina Catharina Nilsdotter (Född: 1823-10-16)
Hedda Sofia Nilsdotter (Född: 1838-04-17)
Anna Olofsdotter Kämpe (Född: 1752-12-27 död: 1829-05-01)
Maja Olofsdotter (Född: 1781-12-04)
Stina Lisa Olofsdotter (Född: 1795-01-03 död: 1811-12-06)
Daniel Olofsson (Född: 1779-11-05)
Nils Olofsson (Född: 1777-11-11 död: 1807-08-01)
Sven Olofsson (Född: 1790-08-14)
Johanna Persdotter (Född: 1806-01-12)
Johanna Sofia Persdotter (Född: 1837-07-28)
Maja Persdotter (Född: 1771-04-26)
Mathilda Persdotter (Född: 1838-04-30)
Erik Persson (Född: 1812-10-05)
Peter Persson (Född: 1802-11-11)
Sven Persson (Född: 1808-11-25)
Erik Edvin Samuelsson (Född: 1889-03-13)
Karl Erik Samuelsson (Född: 1920-10-18)
Fredrik Wilhelm Schönberg Carlsson (Född: 1818-11-15)
Carl Schönberg (Född: 1791-04-21 död: 1845-06-08)
Carl Leonhard Schönberg (Född: 1817-02-24)
Christina Sophia Schönberg (Född: 1821-02-25)
Clara Mathilda Schönberg (Född: 1833-06-24)
Fredrica Wilhelmina Schönberg (Född: 1825-07-29)
Hedda Lovisa Schönberg (Född: 1830-09-14)
Johan Svante Schönberg (Född: 1828-06-15)
Johanna Charlotta Schönberg (Född: 1823-01-08)
Ella Linnea Strid (Född: 1912-05-23)
Gunborg Dorotea Strid (Född: 1905-02-06)
Karl Albert Strid (Född: 1875-09-07 död: 1955-04-23)
Karl Ture Strid (Född: 1909-03-23)
Svea Elisabet Strid (Född: 1908-01-01)
Stina Ulrika Sundström (Född: 1793-02-21)
Annica Svensdotter
Beata Charlotta Windisch (Född: 1773-06-09 död: 1841-11-17)

Socken: Svanshals

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Grenadjärtorp)

Taggar: Glänås Säteri

Källor: Dödslängd, Födelselängd, Husförhörslängd, Inflyttningslängd, Soldatregistret, Torpinventering 1990 och Utflyttningslängd