Lilla Lund

Soldattorp nr 52 i Vadstena Kompani

1792-1806

Ryttare Arvid Modig f. 1744-06-15 i Harstad, död 1818-09-19. Gift 1767 med
Katarina Svensdotter f. 1740-07-11 i Rinna, död 1830-08-22.

Barn:
Anders f. 1777-06-02
Maja Stina f. 1779-05-15
Barnen födda i Svanshals. Efternamn antas vara Modig.

Arvid kom till socknen från Appuna 1767 och Katarina kom från Wäderstad 1767.

Familjen verkar ha bott på torpet sen 1792 och flyttade till Lilla kullen, torpet Liljedahlen 1804. Paret bodde där till sin död. Anders flyttade någon gång före 1804, Maja bodde kvar tills föräldrarna flyttade. Det går inte att få några fler uppgifter på detta.

1804-1809

Lifgrenadier Johan Örn f. 1779 i Flisby, Jönköping. Gift första gången 1795, okänt med vem.
Gift andra gången 1803 med
Eva Brandstedt f. 1781-08-24 i Rök, Sättra ägor

Paret kom från Rök 1804.

Barn:
Johan f. 1796-03-19 i Svanshals
Stina Caijsa f. 1801-09-01 i Rök
Efternamn på barnen antas vara Örn.

Evas mor, Enka Lena Persdotter f. 1741 i Rinna, flyttade hit med familjen från Rök 1804.
Det är troligt att familjen flyttade när den nya soldaten tillträdde 1809. Går inte att få fram vart de flyttade.

1809-1813

Lifgrenadier Magnus Örn f. 1782-12-03 i Heda. Gift 1810-03-12 med
Anna M Samuelsdotter f. 1782-07-14 i Viby.

Han kom från Skeninge 1809, hustrun kom 1810 från Skeninge. Paret flyttade till Ledberg 1813-04-24.

1813-1818

Det har inte gått att få fram vem som bodde på torpet under denna tid. Det finns en avskedad lifgrenadier, Magnus Kindblom f. 1764-05-13 i Askeby, hustru Anna Lena Öberg f. 1764-01-01. Barn: Anna Stina f. 1799-10-16, Carl Gustaf f. 1797-10-01, som är antecknad på torpet Grindtorp mellan 1813-1824. Det är osäkert om han bodde på eller brukade soldattorpet. Familjen kommer att skrivas under Grindtorp, Stora Kullen.

1818-1820

Här nämns torpets namn, Lilla Lund, första gången.

Ryttaren Peter Månsson Jarl f. 1797-12-08 i Grebo, död 1820-09-24 i rödsot.
Gift 1820-08-27 med
Maria Persdotter f. 1891-04-15 i Tjärstad

Barn: Carl Johan f. 1821-05-13 i Svanshals, död 1821-10-02 i torsken.
Efternamn antas vara Jarl.

Maria flyttade till Wallby där hon gifte om sig med Magnus Svensson 1822-11-01. Hon fick flera barn med honom.

Peter Månsson Jarls föräldrar var: Lifgrenadier Måns Åström, Stina Månsdotter.

Boende: Johannes Fredriksson f. 1780 i Harstad. Kom hit 1820 och flyttade till Lilla Lorby, Bergstugan 1823.

1822-1850

Lifgrenadier Fredrik Fredriksson Frode f. 1798-01-19 i Väderstad. Gift 1822-10-27 med
Johanna Elisabet Bengtsdotter f. 1794-10-08 i Harstad.

Fredrik blev antagen som soldat 1822.

Barn:
Maja Lisa f. 1824-07-28. Flyttade till Svanshals Mellangård s. 131, 1842.
Carl Gustaf f. 1825-11-24. Flyttade till Dalbobeta, s 3, 1841.
Anders Fredric f. 1829-06-21. Flyttade till Stockholm 1843.
Johanna Carolina f. 1831-01-22. Flyttade till Rök 1849.
Per Johan f. 1836-03-19

Barnen födda i Svanshals och med efternamn Frode.

Familjen flyttade till ett annat torp under Stora Kullen, troligen när den nya soldaten kom 1850.

1850-1861

Grenadier Gustaf Larsson Skott f. 1830-01-03 i Järsnäs, Jönköpings län.
Han kom från Lekeryd, Svantorp 1850. Gift 1851-02-23 med
Maja Greta Nilsdotter f. 1823-03-02 i Wireda, död 1858-01-31.

Hon kom från Haurida, Jönköping 1851. Hennes föräldrar var Bonden Nils Jansson och Maja Isaksdotter.

Barn: Axel Alfred f. 1853-05-11

Boende: piga Gustava Nilsdotter f. 1827-12-03 i Grenna, Jönköping. Hon var syster till Maja Greta. Hon kom hit från Wadstena 1852 och flyttade tillbaka dit 1853.

2:a gifte 1859-11-04 med
Fredrika Magdalena Andersdotter f. 1833-07-15 i Svanshals.
Hon kom 1859 från s. 20, Stora Kullen.

Barn: Emilie Charlotta f. 1860-06-02 i Svanshals

Familjen flyttade till Walla Kronogård s. 56, 1861 och sedan vidare till Stora Åby
1865-11-07.

1861-1880

Grenadier Per Adolf Elf Ström f. 1838-08-18 i Strå.
Han kom från Strå 1861-11-08, då hade han efternamnet Elf. Han blev antagen som soldat 1861-02-05 och blev Korpral omkring 1870. Han fick avsked 1880-03-30.

Gift 1863-04-17 med
Johanna Sophia Hertel f. 1840-07-11 i Herrestad. Hon kom från Herrestad 1863.

Barn:
Axel Wilhelm f. 1864-01-26
Hilda Sophia f. 1865-09-19
Oskar Edvard f. 1868-06-17
Adolf Henning f. 1870-09-26
Eda Charlotta f. 1873-06-02
August Valfrid f. 1876-01-07
Ernst Viktor f. 1878-08-05

Alla barn födda i Svanshals. Efternamn Ström.

Hela familjen emigrerade till N Amerika 1880-04-18.

1879-1881

Arrendator på Lifgrenadiertorpet

Arbetare Frans Gustaf Andersson f. 1847-06-20 i Stora Åby. Gift 1879-06-06 med
Mathilda Josefina Gustafsson f. 1859-10-19 i Lomaryd, Jönköpings län.

Han kom från Väderstad och hon kom från Appuna 1879-06-21.

Barn: Hanna Olivia f. 1880-05-06 i Svanshals

Familjen emigrerade till N Amerika 1881-05-20.

1881-1907

Siste lifgrenadier på torpet var

Lifgrenadier Oskar Fredrik Ström f. 1859-09-09 i Stora Åby. Gift 1885-12-28 med
Klara Josefina Pettersson f. 1855-05-05 i Rök.

Oskar F Ström blev antagen som soldat 1880-10-15 och fick avsked 1906-04-30.

Barn:
Hilma Maria f. 1887-04-06
Oskar Wilhelm f. 1888-06-26
Karl August f. 1890-06-05
Henning Leonard f. 1890-06-05
Ejnar Walfrid f. 1892-02-27
Axel Sigfrid f. 1894-07-10, död 1894-07-20
Frans Wilhelm f. 1894-07-10
Teodor Gottfrid f. 1896-12-10
Helge Fredrik f. 1898-09-29
Alla födda i Svanshals.

Oskar F Ström kom hit från Stora Åby 1881-11-15 och Klara J kom 1886-02-06.
Familjen flyttade troligen 1907, det går inte att få uppgift om vart de flyttade.

1907-?

Torpare Frans Oskar Adolfsson f. 1865-04-14 i Linderås. Gift 1888-02-11 i Rök med
Kristina Josefina Johansdotter f. 1867-12-01 i Lommaryd

Barn:
Eda Johanna f. 1895-08-27 i Svanshals Mellangård
Oskar Einar f. 1897-12-14 i Svanshals Mellangård
Judith Maria f. 1900-03-04 i Svanshals, Särtzöga
Gustaf John f. 1902-06-26 i Svanshals Särtzöga
Anna Linnéa f. 1904-10-04 i Svanshals Särtzöga
Frans David Verner f. 1907-11-02 i Svanshals, Stora Kullen
Tina Josefina f. 1910-02-15 i Svanshals, Stora Kullen

Familjen kom troligen 1905 från Särtzöga och bodde kvar till 1910-1920 med de tre yngsta barnen. Det går inte att få fram fler uppgifter f n.

Torpet upphörde som soldattorp 1907 och blev dagsverkstorp. Torpet upphörde pga friköp år 1975. Används numera som fritidshus. Torpet är beläget utmed Kullagatan.

Personer:
Anna Linnéa Adolfsson (Född: 1904-10-04)
Eda Johanna Adolfsson (Född: 1895-08-27)
Frans David Verner Adolfsson (Född: 1907-11-02)
Frans Oskar Adolfsson (Född: 1865-04-14)
Gustaf John Adolfsson (Född: 1902-06-26)
Judith Maria Adolfsson (Född: 1900-03-04)
Oskar Einar Adolfsson (Född: 1897-12-14)
Tina Josefina Adolfsson (Född: 1910-02-15)
Fredrika Magdalena Andersdotter (Född: 1833-07-15)
Frans Gustaf Andersson (Född: 1847-06-20)
Hanna Olivia Andersson (Född: 1880-05-06)
Johanna Elisabet Bengtsdotter (Född: 1794-10-08 död: 1873-03-04)
Eva Brandstedt (Född: 1781-08-24)
Per Adolf Elf Ström (Född: 1838-08-18)
Fredrik Fredriksson Frode (Född: 1798-01-19 död: 1882-02-19)
Johannes Fredriksson (Född: 1780)
Anders Fredric Frode (Född: 1829-06-21)
Carl Gustaf Frode (Född: 1825-11-24)
Johanna Carolina Frode (Född: 1831-01-22)
Maja Lisa Frode (Född: 1824-07-28)
Per Johan Frode (Född: 1836-03-19)
Mathilda Josefina Gustafsson (Född: 1859-10-19)
Johanna Sophia Hertel (Född: 1840-07-11)
Carl Johan Jarl (Född: 1821-05-13 död: 1821-10-02)
Kristina Josefina Johansdotter (Född: 1867-12-01)
Gustaf Larsson Skott (Född: 1830-01-03)
Anders Modig (Född: 1777-06-02)
Arvid Modig (Född: 1744-06-15 död: 1818-09-19)
Maja Stina Modig (Född: 1779-05-15)
Peter Månsson Jarl (Född: 1797-12-08 död: 1820-09-24)
Gustava Nilsdotter (Född: 1827-12-03)
Maja Greta Nilsdotter (Född: 1823-03-02 död: 1858-01-31)
Lena Persdotter (Född: 1741)
Maria Persdotter (Född: 1891-04-15)
Klara Josefina Pettersson (Född: 1855-05-05)
Anna M Samuelsdotter (Född: 1782-07-14)
Axel Alfred Skott (Född: 1853-05-11)
Emilie Charlotta Skott (Född: 1860-06-02)
Adolf Henning Ström (Född: 1870-09-26)
August Valfrid Ström (Född: 1876-01-07)
Axel Sigfrid Ström (Född: 1894-07-10 död: 1894-07-20)
Axel Wilhelm Ström (Född: 1864-01-26)
Eda Charlotta Ström (Född: 1873-06-02)
Ejnar Walfrid Ström (Född: 1892-02-27)
Ernst Viktor Ström (Född: 1878-08-05)
Frans Wilhelm Ström (Född: 1894-07-10)
Helge Fredrik Ström (Född: 1898-09-29)
Henning Leonard Ström (Född: 1890-06-05)
Hilda Sophia Ström (Född: 1865-09-19)
Hilma Maria Ström (Född: 1887-04-06)
Karl August Ström (Född: 1890-06-05)
Oskar Edvard Ström (Född: 1868-06-17)
Oskar Fredrik Ström (Född: 1859-09-09)
Oskar Wilhelm Ström (Född: 1888-06-26)
Teodor Gottfrid Ström (Född: 1896-12-10)
Katarina Svensdotter (Född: 1740-07-11 död: 1830-08-22)
Johan Örn (Född: 1779)
Johan Örn (Född: 1796-03-19)
Magnus Örn (Född: 1782-12-03)
Stina Caijsa Örn (Född: 1801-09-01)

Socken: Svanshals

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Lifgrenadiärtorp)

Taggar: Emigration och Stora Kullen

Källor: Dödslängd, Födelselängd, Husförhörslängd, Inflyttningslängd, Soldatregistret, Torpinventering 1990 och Utflyttningslängd