Småskolan i Munkeryd 1943

Från vänster Lennart Svensson i Lilla Krokek, Våge Eriksson i Lakarp, Rolf Ax och Per Vadsten från Gyllinge, Bo Henrysson från Munkeryd, Sven Malm från Glasfall, Arne Ivarsson från Munkeryd, Bertil Svärm från Munkeryd, Karin Tagesson från Stavreberg och Marianne Karlsson från Lilla Krokek.
Bakom dem står fröken Rut Gustavsson.

Artiklar:
Munkeryd - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1940-tal

Kategorier: Personer och Skolor

Källa: Arne Ivarsson