Stora Kvarnkärr, Södra Kullen

1879-1917

Rättare, Arbetare Johan Gottfrid Johansson f. 1848-09-21 i Åby
Gift med
Clara Christina Karlsdotter f. 1851-03-05 i Heda.
Familjen flyttade hit 1879-11-20 från Stormatorpet.

Barn:
Ida Christina f. 1876-05-23
Elin Maria f. 1878-09-24
Johan August f. 1880-09-04, död 1880-12-14
Ernst David f. 1883-01-11
Erik Simon f. 1884-10-27. död 1885-05-18
Carl Simon f. 1886-10-30
Ester Matilda f. 1891-04-16
Gerda Karolina f. 1892-11-28

Barnen födda i Stora Åby, efternamn Johansson.

Piga Anna Sofia Johansdotter f. 1858-11-08 i Åby
hennes oä dotter Hulda Amanda f. 1880-10-25 i Åby.
Kom från Wäderstad 1880-10-30 och flyttade till Kälkebo 1885-11-10.

Eda Christina flyttade till Krisseby 1893-11-18 och återkom därifrån 1895-10-28. Hon flyttade till Västra Tollstad 1896-10-04 och återkom därifrån 1899-10-31 för att återigen flytta tillbaka dit 1900-12-03.

Elin Maria flyttade till Ödeshög 1895-10-24.

Ernst David flyttade till Ödeshög 1898-10-14, återkom från Åby Ödegård
1903-11-04 och flyttade till Heda 1904-10-28.
Han återkom hit från Åby Skattegård 1911-11-17.
Han flyttade ytterligare, okänt när och återkom från Ödeshög
1914-12-31, se nedan.

Carl Simon flyttade till Heda 1902-09-13.
Ester Matilda flyttade till Åby Ödegård 1909-07-01,
återkom från Ödeshög 1913-11-22, och flyttade tillbaka till Ödeshög 1914-11-26.
Gerda Karolina flyttade till Sjögård 1913-11-21, återkom 1915-07-23
och flyttade till Bro 1917-09-17.

Johan Gottfrid och hustrun Clara Christina flyttade till Västra Tollstad 1917-09-26.

1914-1915

Siste brukaren av torpet var

Torpare och Snickare Ernst David Johansson f. 1883-01-16 i Stora Åby.
Gift 1914-12-12 med
Klara Ottilia Staf f. 1893-11-23 i Gränna.

Ernst David var barn i torpet, se ovan.
Hustrun kom från Ödeshög 1914-12-31.
Paret flyttar till Åby Norrgård, Fridsborg 1915-07-23.
Barnen bodde inte i detta torp.

Barn:
Karl Erik f. 1916-07-21
Britta Maria f. 1918-03-30
Stig Paul f. 1920-01-25
John Herbert f. 1921-10-27
Gustaf Harald f. 1925-04-01
Gudrun Isebell f. 1928-05-29 i Ödeshög, Orrnäs.
Barnen är födda i Stora Åby, Åby Norrgård, Fridsborg och Rosenlund.
Alla utom Gudrun Isebell.

Ernst David och Klara Ottilia flyttar till Åby Norrgård, Fridsborg 1915-07-23.
Antecknat att de bor i Rosenlund.
Därifrån flyttar de till Ödeshög 1927-04-08.

Enligt torpinventeringen ska Ernst David och Klara Ottilia ha flyttat till Backasand i Ödeshög 1915. Detta stämmer inte helt, det kanske ska vara 1927-04-08.
Dessutom har de antecknat att barnet som var född 1928 hette Gunnar, det stämmer inte heller, det var en flicka Gudrun Isebell och hon är född i Orrnäs.

Huset brann ned 1915.
Torpets plats i terrängen har återfunnits.

Det är oklart om ovanstående familjer bodde i samma hus.
Det kan ha varit två olika hus.
Eftersom Johan Gottfrid Johansson med familj bodde i ett torp som hette Kullen
och de bodde kvar till 1917 så stämmer inte det med att huset brann ner 1915.

Visa avancerad karta.

Personer:
Ernst David Johansson (Född: 1883-01-16)
Klara Ottilia Staf (Född: 1893-11-23)
Johan Gottfrid Johansson (Född: 1848-09-21)
Clara Christina Karlsdotter (Född: 1851-03-05)
Ida Christina Johansson (Född: 1876-05-23)
Elin Maria Johansson (Född: 1878-09-24)
Johan August Johansson (Född: 1880-09-04 död: 1880-12-14)
Erik Simon Johansson (Född: 1884-10-27 död: 1885-05-18)
Carl Simon Johansson (Född: 1886-10-30)
Ester Matilda Johansson (Född: 1891-04-16)
Gerda Karolina Johansson (Född: 1892-11-28)

Socken: Stora Åby

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Jordtorp)

Taggar: Stora Kvarnkärr

Källor: Husförhörslängd och Torpinventering 2001