Stora Torget – då och nu

Stora torget omkring 1932 for da och nu
Stora torget omkring 1932 for da och nu Stora torget 2017 da och nu bild

Då:
Bilden är tagen mot Nygatan. Man kan se Thunborgska huset längst bort till vänster. Huset innan var Emil Johanssons Järnhandel, numera Norrbys skor. Till höger syns Klubben, (andra huset) med en lagerlokal (första huset).

Det lilla huset i mitten var ett av Ödeshögs äldsta hus. Det var Per Brahes gränsvaktsstuga. Senare var det var en privatbostad. Det revs på 1960-talet. Till höger om lilla huset ligger Leijonska huset som finns kvar och numera innehåller bl a Vuxenskolan.

Nu:
...

Socken: Ödeshög

Perioder: 1900-tal och 2000-tal

Kategori: Då och nu

Källa: Mona Söderbäck