Stora Torget

Fotot är taget före 1960. Till vänster ligger nuvarande Föreningssparbanken och Posten.

Huset i mitten ägdes av Carl-August Gustafsson som hade en manufakturaffär där. Samtidigt var han Kommunfullmäktiges ordförande. Här sköttes alla kommunala angelägenheter. Han hade en kontorist som hjälp. Huset revs 1964.

Huset till höger var Gideon Karlssons hus. Byggår 1909. I källaren fanns charkuteriaffär. På första våningen startade på 1920-talet Kooperativa förbundet. Senare blev det en herr och damklädesaffär. Innehavare var Torsten Preüss. Lokalen delades senare till ett par affärer. Bl a en parfymaffär. Huset revs 1963.

Här byggdes senare Johannahuset.

Artiklar:
Gideon Karlsson Charkuteriaffär

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategorier: Näring och Samhälle

Källa: Åke Blixt / Mona Söderbäck