Styrelsen Bultsbols missionsförsamling.

Jubileum.
Sittande från vänster.

Karl Andersson. (Torp)
Klas Jern. (Skälaby)
Hjalmar Andersson (Siggeryd)

Övre raden från vänster.

Karl August Gustavsson "Målarn i Harsbol". Född 1868-03-26 i Stavreberg
Död 1958-11-19 i Harsbol. Änkling 1914
Albin Karlsson (Bultsbol)
Eda Ross.
J.Olausson (Ohlsson)
Anton Andersson.

Socken: Ödeshög

Period: 1910-tal

Kategorier: Föreningar och Personer

Källa: Bo Gunnarsson