Styrelsen i Träindustrin Ödeshög

Stående från vänster Einar Johansson till höger John Blomkvist.

Sittande från vänster. Georg Fransson i mitten Gösta Lago och till höger Folke Gustavsson.

Socken: Ödeshög

Period: 1940-tal

Kategorier: Föreningar, Näring och Personer

Källa: Bruno Lago

Styrelsen i traindustrin odeshog