Svanshals 3) Diverse händelser i Svanshals historia. år: 1341-1842

Svanshals 3) Diverse händelser i Svanshals historia. år: 1341-1842, med bl.a. berättelsen om Prinsastenen.
sid. 20-27, en sammanställning av Roland Hagberg.

PDF: Svanshals 3) Diverse händelser i Svanshals historia. år: 1341-1842

Socken: Svanshals

Perioder: Medeltid, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal och 1800-tal

Kategorier: Folkliv, Föreningsliv, Församling, Gårdar, Kommunikation, Levnadsöden, Näringsliv och Personberättelser

Taggar: Svanshals

Källa: Sammanställd av Roland Hagberg

1532