Sättra, Hertigtorp nya huset

PDF: Sättra 17 Hertigtorp nya huset 0-1 .pdf

Socken: Rök

Period: 1900-tal

Kategori: Torp (Jordtorp)

Taggar: Sättra

Källa: Röks torpinventeringscirkel år 1997

1607