Dalbobeta gård

Texten skriven av Lennart Karlsson

PDF: Dalbobeta

Socken: Svanshals

Kategori: Gårdar

Källa: Lennart Karlsson