Sjöstorp Svältaborg

Sjöstorp Svältaborg
Se bifogat dokument för uppgifter om personer etc.

Visa avancerad karta.

PDF: Sjöstorp Svältaborg - torp nr 133

Socken: Ödeshög

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Backstuga)

Taggar: Sjöstorp

Källa: Torpinventering 2008

1402