Svanshals 4) Skolan

Svanshals 4) Skolan. Sid. 27- 31 ur en sammanställning av Roland Hagberg

PDF: Svanshals 4) Skolan

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Byar, Folkliv, Församling, Gårdar och Skolor

Taggar: Svanshals

Källa: Sammanställd av Roland Hagberg

1534