Svanshals kyrkogård

Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering 2006.

PDF: Svanshals kyrkogård

Socken: Svanshals

Period: Medeltid

Kategorier: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering) och Församling (Kyrkan)

Taggar: Svanshals

Källa: Östergötlands museum

1550