Stenåldersboplatser på dags mosse

Alvastrabygden äger minnen från fyra årtusenden av svensk odling. Från yngre stenåldern härrör den märkliga påbyggnadsbyn, vars rester givit oss en inblick i den tidens levnadssätt.

Socken: Västra Tollstad

Period: Forntid

Kategori: Fornlämningar

Källor: Hubert Mayrhofer och Svenska turistföreningen

ocr