Åby Gästgivaregård 3:2, 11:1 Eriksberg

Åby Gästgivaregård 3:2, 11:1 Eriksberg
Se bifogat dokument för uppgifter om personer etc.

Visa avancerad karta.

PDF: Åby Gästgivaregård 3:2, 11:1 Eriksberg - torp nr 164

Socken: Ödeshög

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Hantverkstorp)

Taggar: Åby Gästgivaregård

Källa: Torpinventering 2008

2107