Brännemarken Gottorp

1890-1900
Siste brukaren
av torpet var

Torparen Johan Erik Pettersson f. 1846-09-13 i Rök, död 1900-01-01 i lunginflammation.
Gift med

Anna Stina Karlsdotter f. 1846-01-26 i Weta
(enl födelsebok är hon född den 26 jan och inte den 20 som står skrivet i husförhör och i inventeringen).

Barn:
Oskar Erik f. 1875-07-08 i Rök
Karl Justus f. 1880-09-02 i Svanshals
Axel Theodor f. 1882-10-29 i Svanshals
Arvid Simeon f. 1885-01-05 i Kumla
Eda Maria f. 1887-06-19 i Kumla

Hilma Antonia f. 1889-10-17 i Kumla
Efternamn på barnen är Eriksson.

Familjen inflyttade från Kumla år 1890.

Ett fosterbarn bodde hos familjen, Anna Maria Hagman f. 1894 i Svanshals. (Det kan vara en oä dotter till Edla Kristina Hagman från Wallby, i så fall är hon född 1894-09-24). Hon är inskriven i personregistret med detta datum.

År 1900 när Johan Erik dog, flyttade familjen och torpet revs.

Enl församlingsboken 1900 bodde familjen kvar i Gottorp Brännemarken, 1910 står ingen anteckning om att familjen bor kvar i socknen. Går inte att få fram uppgifter om var de kan ha flyttat.
Enl torpinventeringen står familjen som boende i Renstad Brännemarken, nr 65, under samma period. Enl husförhörslängd ska torpet ha tillhört Gottorp.

Platsen i terrängen har återfunnits. Torpet var ganska stort med mycket odlad jord ca 1 ha jämte kärrmark och relativt stor ladugårdsbyggnad.

Personer:
Arvid Simeon Eriksson (Född: 1885-01-05)
Axel Teodor Eriksson (Född: 1882-10-29)
Eda Maria Eriksson (Född: 1887-06-19)
Hilma Antonia Eriksson (Född: 1889-10-17)
Karl Justus Eriksson (Född: 1880-09-02)
Oskar Erik Eriksson (Född: 1875-07-08)
Anna Maria Hagman (Född: 1894-09-24)
Anna Stina Karlsdotter (Född: 1846-01-26)
Johan Erik Pettersson (Född: 1846-09-13 död: 1900-01-01)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Dagsverkstorp)

Taggar: Gottorp

Källor: Dödslängd, Husförhörslängd och Torpinventering 1990