Krusatorp, Åhagen

1792-1815

Torpet benämns Krusatorp 1813 - 1843. Därefter finns inget namn angivet.
Det finns heller inte något torp som heter Åhagen enligt husförhörslänger
och församlingsböcker fram till 1930. Troligen har torpet fått namnet Åhagen
senare eftersom torpinventeringen har angett detta namn. Det stämmer däremo
att Nils Eliasson bott på topet.

Inhyses Enkan
Stina Göransdotter f. 1744-03-24 i Svanshals, död 1815-10-31.
Gift 1768-01-24 i Rök med Skomakare Peter Lundahl.
Familjen bodde i Rök och Enkan med barn flyttade till Svanshals, Walla Kronogård
troligen 1792.

Barn:
Johannes f. 1776 i Rök
Maja Cajsa f. 1780-04-18 i Rök

Stina bodde hos dottern till sin död 1815.
Johannes flyttade till Herrestad 1791.
Dottern gifte sig och bodde kvar på torpet. Se nedan.

1806?-1842

Sockenskomakare Nils Eliasson f. 1785-08-09 i Svanshals, död 1840-07-03 i bröstsjukdom.
Gift 1807-05-10 med
Maja Cajsa Persdotter f. 1780-04-18 i Rök, död 1831-01-24, svagt bröst.

Nils flyttade troligen hit omkring 1806 och Maja Cajsa bodde på torpet.

Barn:
Peter f. 1811-03-21, död 1817-10-01
Stina Gretha f. 1816-04-03, död 1816-04-12
Johan Erik f. 1817-11-02, död 1842-05-07
Barnen födda i Svanshals. Efternamn antas vara Nilsson, Nilsdotter.

Svärmor Stina Göransdotter bodde på torpet.

Johan Erik flyttade till Göteborg 1835 där han var artillerist vid Kungl Götha
Artilleriregemente. Han antog namnet Svan. Han blev permitterad till hemorten
där han insjuknade och dog i lungsot 1842-05-07. Han var ogift.

Boende 1805-1809
Dräng Hans Månsson f. 1792-06-03 i Svanshals

På 1772 års storskifteskarta över Valla by är torpet väl markerat som soldattorp.
Fanns ej med på lagaskifteskartor för Valla by 1857.

Husgrunden har återfunnits i terrängen och var beläget alldeles norr om Åtorpet (nr 8 i denna inventering).

Personer:
Nils Eliasson (Född: 1785-08-09 död: 1840-07-03)
okänt Göransdotter (Född: 1744-03-24 död: 1815-10-31)
Hans Månsson (Född: 1792-06-03)
Stina Gretha Nilsdotter (Född: 1816-04-03 död: 1816-04-12)
Peter Nilsson (Född: 1811-03-21 död: 1817-10-01)
Maja Cajsa Petersdotter (Född: 1780-04-18 död: 1831-01-24)
Johannes Petersson (Född: 1776)
Johan Erik Svan (Född: 1817-11-02 död: 1842-05-07)

Socken: Svanshals

Perioder: 1700-tal och 1800-tal

Kategori: Torp (Dagsverkstorp)

Taggar: Valla Kronogård 4:1

Källor: Husförhörslängd och Torpinventering 1990