Renemo, Tattarlyckan

Siste brukare av torpet:
Förpantningsägaren Johan Henrik Skenberg f.1815-05-23 i Adelöv.

Hans hustru Lovisa Gustavsdotter f.1815 i Sandsjö.
De får 9 barn.

Mer information finns i PDF-filen.

Visa avancerad karta.

PDF: Tattarlyckan Pdf

Socken: Stora Åby

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Förpantningstorp)

Taggar: Renemo

Källa: Studieförbundet Vuxenskolans torpcirkel 2001

1293