Skolfoto från Munkeryd skola 1947

Sittande på marken ser vi från vänster Erland Forsander från Öjan, Hans Gustavsson från Börstabol, Börje Karlsson från Lilla Krokek, Hans Forsander från Öjan, Våge Eriksson från Lakarp, Oliver Johansson från Stavreberg och Lennart Svensson från Lilla Krokek.
Stående ser vi från vänster Bo Henrysson från Munkeryd, Sven Malm från Glasfall, Karl Erik Karlsson från Lilla Krokek, Rolf Ax från Gyllinge, Arne Ivarsson från Munkeryd, Per-Ola Ingvarsson från Porsarp, Åke Jonsson och Hans Grip(?) från Gyllinge. Bakom dem Bernt Grip från Gyllinge och Gösta Gustavsson från Börstabol, vidare Inger Karlsson från Stora Smedstorp, Ines Karlsson från Kopparp, Gunvor Davidsson från Holkaberg, Elly Henrysson från Munkeryd, Berit Karlsson från Gåsabol, Eivor Åberg från Gyllinge, Doris Gustavsson från Stora Krokek, Hjördis Borrbäck från Glasfall, Ing-Britt Holgersson från Öjan, Gun Gustavsson från Stora Krokek, Ing-Britt Nilsson från Narbäck, Birgit Malm från Glasfall och Marianne Karlsson från Lilla Krokek.
Bakom står lärarparet Einar och Rut Gustavsson.

Artiklar:
Munkeryd - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1940-tal

Kategorier: Personer och Skolor

Källa: Arne Ivarsson