Lussetorpet

Siste brukaren av torpet är okänt.

Husgrunden är bottagen i samband med byggandet av vägen Ödeshög - Boet. Platsen har återfunnits i terrängen.

Socken: Stora Åby

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Vanligt torp)

Taggar: Kalvhult

Källa: Torpinventering 2001