Trehörna Hembygdsgård

Huset är ett så kallat underofficersboställe och hette Trumslagarbostället Fifflefall, överstelöjtnatens kompani, och nu Hembygdsgård i Trehörna.

Socken: Trehörna

Period: 1880-tal

Kategori: Byggnader

Källa: Yvonne Pihl, boken Ödeshögsbor

ocr
Trehorna hembygdsgard