BJÄRSJÖ 1791-1861 Gårdar och befolkning

BJÄRSJÖ 1791-1861 Gårdar och befolkning

C-Uppsats i historia
skriven av AnitaTallbom.
Handledare: Kalle Bäck.

Universitetet i Linköping.
Samhällsvetenskapliga institutionen.
VT 1989.

PDF: BJÄRSJÖ 1791-1861 Gårdar och befolkning

Socken: Trehörna

Perioder: 1700-tal och 1800-tal

Kategorier: Gårdar och Samhällsvetenskap (Historia)

Källa: AnitaTallbom

141