Trehörna 1:78 (Löverhult)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1980.

PDF: Trehörna 1:78

Socken: Trehörna

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Trehörna 1980 och Östergötlands länsmuseum

1937