Hålan 1:8 (Östergården)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet Östergötland 1980.

PDF: Östergården Pdf

Socken: Trehörna

Period: 1800-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Trehörna 1980 och Östergötlands länsmuseum

608