Hult 1:5 (Hults Västergård)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet Östergötland 1980.

PDF: Hults Västergård) Pdf

Socken: Trehörna

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Trehörna 1980 och Östergötlands länsmuseum

594