Söråskärret 1:1 (Söråsen)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1980.

PDF: Söråsen

Socken: Trehörna

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Trehörna 1980 och Östergötlands länsmuseum

1629