Lilla Morlejan, torp utan namn

Det har inte gått att fastställa med säkerhet vem som sist bodde på torpet.
Husen finns inte kvar men platsen i terrängen har återfunnits ca 700 m sydöst Lilla Morlejan.
Av eldstaden finns kvar en välbevarad halvrund spishäll av sten i den nedrasade murstocken.

Visa avancerad karta.

PDF: Morlejan Lilla, Torp 211

Socken: Stora Åby

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Backstuga)

Taggar: Lilla Morlejan

Källa: Torpinventering 2001

1040