Karlsberg

1906-1919

Siste brukaren av torpet var

Axel Vilhelm Karlsson (Bard) f. 1865-02-22 i Svanshals, död 1919-09-29 i lungsot.
Gift 1895-11-10 med
Anna Lovisa Berg f. 1873-01-30 i Oskarshamn, Kalmar län.

Barn:
Karl Johan f. 1897 i Wäderstad
Ebba Elisabet f. 1898 i Wäderstad
Axel Einar f. 1900 I Wäderstad
Bengt Harald f.1904-03-17 i Svanshals, Kvarntorp
Erik Alvar f. 1906-02-06 i Svanshals, Kvarntorp

Gustaf Adolf f. 1908-03-05 i Svanshals, Kvarntorp

Oskar Fredrik f. 1910-04-28 i Svanshals, Kvarntorp

Nils f. 1912-10-08 i Svanshals, Särtzöga

Efternamn på barnen är Axelsson.

Det går inte att få fram att Axel Wilhelm skulle ha haft efternamnet Bard.
Familjen bodde tydligen inte på detta torp förrän 1912 eftersom de tidigare barnen var födda i Kvarntorp. Det går inte att få fram uppgifter f n att de bodde i Kvarntorp. Det är inte antecknat av prästen i Församlingsbok av 1900.

Familjen flyttade troligen 1919 till torpet Berghem under Sätzöga Lillegård.

Enligt torpinventeringen:
Makarna med 11 barn inflyttade 1906.
Efter Axel Vilhelm Bards död 1919 har ingen varit skriven på torpet. Husen revs omkring 1930. Torpet låg ca 150 meter sydväst om Petersberg.

Personer:
Axel Einar Axelsson (Född: 1900)
Bengt Harald Axelsson (Född: 1904-03-17)
Ebba Elisabet Axelsson (Född: 1898)
Erik Alvar Axelsson (Född: 1906-02-06)
Gustaf Adolf Axelsson (Född: 1908-03-05)
Karl Johan Axelsson (Född: 1897)
Nils Axelsson (Född: 1912-10-08)
Oskar Fredrik Axelsson (Född: 1910-04-28)
Anna Lovisa Berg (Född: 1873-01-30)
Axel Wilhelm Karlsson (Född: 1865-02-22 död: 1919-09-29)

Socken: Svanshals

Period: 1900-tal

Kategori: Torp (Backstuga)

Taggar: Särtzhöga Lillegård

Källa: Torpinventering 1990