Trehörna 2:1 (Gamla ålderdomshemmet)

Från kyrkomiljöinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1979.

PDF: Trehörna 2:1 (Gammla ålderdomshemmet)

Socken: Trehörna

Period: 1800-tal

Kategori: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering)

Källor: Kyrkomiljöinventering Trehörna 1979 och Östergötlands länsmuseum

1939