Trehörna 2:1 (Gamla Fattighuset)

Från kyrkomiljöinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1979.

PDF: Trehörna 2:1 (Gammla Fattighuset)

Socken: Trehörna

Period: 1700-tal

Kategori: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering)

Källor: Kyrkomiljöinventering Trehörna 1979 och Östergötlands länsmuseum

1938