Trehörna IFs A-lag 1960

Trehörna IFs A-lag 1960
Övre raden från vänster:
Hasse Larsson, Gunnar Fröjd, Sören Igemark, Lennert Gustavsson, Sune Gustavsson, Ivan Johansson
Undre raden från vänster:
Gunnar Andersson, Bertil Andersson, Arne Zander, Sixten Ahlm, Göran Kraft

Socken: Trehörna

Period: 1960-tal

Kategorier: Föreningar och Personer

Källa: Christer Ignell