Trehörna kyrka

Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i
Linköpings stift 2004.

PDF: Trehörna kyrka

Socken: Trehörna

Period: 1600-tal

Kategorier: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering) och Församling (Kyrkan)

Taggar: Trehörna

Källa: Östergötlands museum

1944