Tukt i Trehörna - En studie över kyrkotukten i Trehörna socken 1817-1862

Tukt i Trehörna - En studie över kyrkotukten i Trehörna socken 1817-1862.

C-uppsats i historia skriven av Kerstin Lundbom.
Handledare: Kalle Bäck.

Universitetet i Linköping.
Samhällsvetenskapliga institutionen.
HT 1993.

PDF: Tukten i Trehörna

Socken: Trehörna

Period: 1800-tal

Kategorier: Brott / straff, Levnadsöden, Personberättelser och Samhällsvetenskap (Historia)

Källa: Kerstin Lundbom

1949