Tulpanen 8 (Ödeshög Riddaregård 1:14 och 1:56) (Järnvägsgatan 1) (Fridensborg 1)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Fridensborg 1

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

1959