Uppmontering av Granliden på Hembygdsgården.

Socken: Ödeshög

Kategorier: Byggnader (Bebyggelsemönster), Gårdar och Händelser

Källor: Fotograf Arvid Gomér och Ödeshögs Hembygsförening