Utflykt från Stora Åby Västergård

De anställdas årliga utflykt till Örserums Brunn,
förare av traktorn är Haldor Svensson som var s.k. rättare på gården
några år.
Resan fram och åter gick över Boet, Adelöv och flera små orter.
Bakre raden från vänster:
1. Anne-Marie Johansson Lago med Roger Lago i famnen
2. Ivar Johansson med Ingegärd Ivarsson i famnen
3. Bojan Johansson
4. Tyra Konradsson
5. Elsa Fröjd
6. Anna Johansson
7. Hilda Pihl
8. Beda Fallström
9. Albert Johansson
Mellersta raden från vänster:
1. Stig Konradsson
2. Karl-Erik Johansson
3. Hans Svensson
4. Leif Fröjd
Främre raden från vänster:
1. Kennet Fröjd
2. Birgitta Ivarsson
3. Anna-Karin Svensson

Socken: Stora Åby

Period: 1950-tal

Kategorier: Gårdar, Händelser och Personer

Källa: Bruno Lago