Utspisning i Lysingskolan

Källarmästare Lennart Carlsson utspisar
eleverna.

Från vänster:
1. Eva (Kicki) Persdotter
2. Raimo Roukala
3. Hans Johansson
4. Jonny Karlsson
5. Martin Hedlund

Socken: Ödeshög

Kategorier: Händelser, Personer, Skolor och Verksamhet

Källor: Fotograf Arvid Gomér och Ödeshögs Hembygsförening