Vadstenavägen mot Hästholmen

Nedan är en textversionen av en uppladdad bild.

Klicka här för att visa bilden.

#oro A Erñ'imrlm Ödeshög Utsikt med Omberg. . I I 7 x * * \ AIB Almiuist_& can". Håisingbo