Landstorp

1860-1887

Skräddare Gustaf Svensson Vallin f. 1819-12-07 i Svanshals. Gift med
Anna Greta Engholm f. 1819-01-19 i Hogstad

Barn:
Johan August f. 1845-08-10 i Örberga
Augusta Carolina f. 1848-06-06 i Kumla
Johanna Matilda f. 1851-01-08 i Rök
Anna Lovisa f. 1852-06-15 i Rök
Carl Otto f. 1854-12-08 i Rök
Anders Herman f. 1857-05-25 i ök
Hulda f. 1859-10-30 i Rök
Jenny f. 1863-10-20 i Svanshals
Barnens efternamn är Vallin.

Familjen kom från Rök 1860.

Dottern Jenny fick en oäkta son
August Fromhold Johansson f. 1884-12-17 i Svanshals.

Johan August flyttade till Väderstad 1869-10-24. Han var Lifgrenadier och
antog efternamnet Wall.

Augusta Carolina flyttade till Särtzöga Rusthåll 1863. Hon återkom 1866 från Heda och flyttade åter till Svanshals Kyrkoherdeboställe 1867 för att ytterligare en gång
återkomma hit 1868. 1870-04-21 emigrerade hon till N Amerika.

Johanna Matilda flyttade till Skennige 1867-10-31 och återkom från Bjälbo 1869.
Hon flyttade till Hof 1870-11-02.

Anna Lovisa flyttade till Stora Kullen 1871 och återkom 1872. Antecknat att hon
flera gånger under året haft anfall av slag. Hon emigrerade 1875-05-03 till N Amerika.

Carl Otto emigrerade till N Amerika 1873-04-25.

Anders Herman emigrerade till N Amerika 1879-04-18.

Hulda flyttade till Hallberga drängegård 1874-11-28 och därifrån till Väderstad
1875-10-25.

Gustaf och Anna Greta samt dottersonen August Fromhold emigrerade till
N Amerika 1887-08-08. Jenny emigrerade lite senare till N Amerika, 1887-10-24.

Siste brukaren av torpet var

1887-1889

Karl Petter Johansson f. 1834-12-18 i Rök Gift 1863-10-19 med
Hedda Gustafsdotter f. 1836-10-15 i Frinnaryd

Barn:
Hedda Matilda f. 1872-07-26 i Harstad.
Efternamn Karlsdotter.

Familjen inflyttade 1887-11-08 från Harstad och utflyttade 1889-10-24
till Väderstad.

Anteckning av torpinventeringen:
Enligt husförhörslängden inflyttade en Petter Nilsson f. 1747 i torpet år 1788. Petter Nilsson kan vara torpets förste brukare. Han dog 1822 och var då fortfarande
skriven på torpet.

Enligt undersökning av husförhörslängden tyder allt på att Petter Nilsson bodde i
torpet Kärrtorp under Walla Kronogård, se nr 5 i inventeringen.

Torpet revs omkring 1890 och var beläget väster om Lyckås (Valla 2/2) och Valla 2:1.

Personer:
Anna Greta Engholm (Född: 1819-01-19)
Hedda Gustafsdotter (Född: 1836-10-15)
August Fromhold Johansson (Född: 1884-12-17)
Karl Petter Johansson (Född: 1834-12-18)
Hedda Matilda Karlsdotter (Född: 1872-07-26)
Gustaf Svensson Vallin (Född: 1819-12-07)
Johan August Vallin Wall (Född: 1845-08-10)
Anders Herman Vallin (Född: 1857-05-25)
Anna Lovisa Vallin (Född: 1852-06-15)
Augusta Carolina Vallin (Född: 1848-06-06)
Carl Otto Vallin (Född: 1854-12-08)
Hulda Vallin (Född: 1859-10-30)
Jenny Vallin (Född: 1863-10-20)
Johanna Matilda Vallin (Född: 1851-01-08)

Socken: Svanshals

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Jordtorp)

Taggar: Emigration och Valla Kronogård 4:1

Källor: Husförhörslängd och Torpinventering 1990