Smedstorp Kärrtorp

Detta torp verkar ha tillhört Walla Rusthåll 1789-1800 och Walla Kronogård från 1804. Namnet på torpet var Smedtorp och det verkar ha bytt namn till Kärrtorp 1825, men detta är osäkert. Prästen har strukit över Smedtorp och skrivit Kärrtorp över. Fram till 1843 står det Kärrtorp.

Senare kom det att tillhöra Walla Skatte Säteri, 1875, då det åter finns ett torp med namnet Smedstorp.

Här skrivs de som har bott både på Kärrtorp och Smedtorp, Smedstorp.

1789-1822
Tillhör Walla Rusthåll. Torp Kärrtorp

Peter Nilsson f. 1747 i Adelöf, död 1822-04-09 i slag. Gift 1778 med
Annika Hansdotter f. 1749-05-18 i Heda, död 1815-06-14 i bröstfeber.

Antecknat att Annika var oduglig och att Peter var bräcklig och överårig.

Familjen kom från Rök 1795.

Sonen Elias f. 1788-12-11 i Rök. Efternamn troligen Petersson.
Elias flyttade till Rök någon gång mellan 1804-1807.

Enligt anteckning i dödsboken för Peter Nilsson ska familjen ha haft 6 barn,
4 söner och 2 döttrar, varav 2 söner var döda 1822.

1813-1824
Smedtorp

Peter Jonsson f. 1772 i Malexander. Gift med
Anna Maria Wettergren f. 1776-11-09 i Rök.

De flyttade hit 1813 och flyttade troligen till Allhelgona 1824 enligt anteckning av prästen.

1825-1830
Smedtorp

Torpare Jonas Olofsson f. 1791-12-14 i Svanshals, död 1840-12-23.
Gift 1821-06-24 med
Greta Lisa Jansdotter f. 1798-10-29 i Väfversunda.

Barn:
Johanna Sophia f. 1822-07-21 i Harstad.
Fredrica f. 1825-05-09 I Svanshals
Anna Christina f. 1827-02-26 i Svanshals, död 1829-02-01 i mässlingen.
Nils Peter f. 1830-01-06 i Svanshals
Efternamn på barnen är Jonsdotter, Jonsson.

Familjen kom till torpet 1825 från Väderstad och flyttade till Rök 1830-11-12.
De återkom till ett annat torp under Walla Kronogård 1833.

1828-1829
Smedtorp

Torpare Carl Daniel Gomér f. 1801-05-16 i Malexander, Enshult,
död 1878-06-30.
Hans föräldrar var Hovrättsnotarie Johan Gustaf Gomér och Maria Ekstrand,
enligt födelsebok.
Gift 1828-12-28 med
Maja Cajsa Andersdotter f. 1798-05-22 i Svanshals, död 1841-04-07.

Barn:
Petronella Catharina f. 1828-04-25 i Appuna, död 1832-04-08.
Efternamn Carlsdotter.

Familjen kom från Appuna 1828 och flyttade 1829-11-17 till sid 466, Kyleberg.

1827-1835
Här är Smedtorp överstruket och verkar få namnet Kärrtorp.

Inhyses:
Torpare Daniel Andersson f. 1783-11-11 i Hogstad, död 1835-03-18.
Gift 1813-09-19 med
Maja Lisa Nilsdotter f. 1792-04-04 i Ekeby, död 1833-03-12.

Barn:
Maja Stina f. 1814-06-15 i Ekeby. Flyttade till Kumla 1829-10-28
Anna Greta f. 1818-01-11 i Ekeby. Flyttade till Rök 1833-10-25
Johanna F. 1821-07-08. Flyttade till Kyleberg 1834.
Gustava f. 1824-11-27. Flyttade till Kärr Frälse 1835.
Carolina f. 1828-07-06. Flyttade till Kärr Frälse 1835.
Hedda Lovisa f. 1831-08-13, död 1833-03-24
Anders Gustaf f. 1832-12-29, död 1833-03-27

Barnen fr o m Johanna var födda i Svanshals.
Efternamn på barnen var Danielsdotter, Danielsson.

Familjen kom från Ekeby, Rinna 1819. Familjen antecknades som utfattig.

Maja Stina återkom från Bjälbo 1833 och flyttade sernare till Särtzöga Lillgård 1834.

Till hus: 1835-1843?
Kärrtorp

Torpare Anders Nilsson f. 1799-11-26 i Svanshals, död 1846-11-22
Gift 1830-10-19 med
Maja Caijsa Nilsdotter f. 1806-04-19 i Svanshals

Barn:
Maria Christina f. 1834-03-10
Anders Peter f. 1838-03-07
Barnen födda i Svanshals och efternamn troligen Andersson, Andersdotter.

Familjen kom från Lorby Södergård, sid 373, 1835. De flyttade troligen troligen
omkring 1843 till Lilla Kullen, sid 36. Anders Nilsson avled 1846-11-22.

Efter år 1843 är det svårt att få fram uppgifter om de boende på detta torp.
Det beror på att det inte är skrivet något namn på torpet. Det finns inte med
varken under Walla Skattegård eller Walla Skatte Säteri.

1875-1932
Här benämns torpet som Smedstorp igen men då under Walla Skatte Säteri.

Siste torparen var:

Smeden Fredrik Samuelsson f. 1849-03-04 i Svanshals, död 1924-08-15 i hjärtslag. Gift 1876-04-28 i Rök med
Eva Alida Pettersdotter f. 1851-02-18 i Rök, död 1932-10-12.

Fredrik kom från V Skrukeby 1873 till socknen, troligen till detta torp 1875.
Eva Alida kom 1876-07-25 från Rök.

Barn:
Karl Albert f. 1877-04-14
Alida Johanna f. 1879-06-14
Klara Charlotta f. 1879-06-14 (tvillingar)
Per Samuel f. 1882-02-20
Jenny Vilhelmina f. 1884-11-15
Eva Maria f. 1887-01-01, död 1887-11-30
Erik Edvin f. 1889-03-13
Oskar Reinhold f. 1890-07-15
Gunnar Fredrik f. 1894-09-23

Barnen födda i Svanshals och efternamn Samuelsson.

Alida Johanna flyttade till Öfverby Mellangård s. 355, 1893-11-07 och återkom
därifrån 1894-11-01. Hon flyttade någon gång mellan 1920 - 1930.

Klara Charlotta flyttade till Glänås Sk Säteri, s. 10, 1893-11-07. Hon återkom någon gång efter 1900 och flyttade troligen igen före 1910.

Jenny Vilhelmina bodde inte här 1900 enligt församlingsbok av 1900.

Gunnar Fredrik bodde inte kvar enligt församlingsbok av 1910. Det verkar som om
han återkom under en period mellan 1920 - 1930.

Enligt församlingsbok av 1920 bodde en fosterson här
Fredrik Ragnar Djärf f. 1905-10-04 i Svanshals. Han bodde inte kvar 1930.

1920?-1930?
Det är osäkert vilka år som sonen och sonhustrun bodde här. Nedanstående personer
finns antecknade i församlingsbok av 1920.

Per Samuel Samuelsson f. 1882-02-20 i Svanshals. Se ovan. Gift med
Barnmorska Anna Lilly Viktoria Gren f. 1881 i Trosa.

Telefonist Signe Dorotea Eriksson f, 1900 i Strå.

1930?-1940?

Erik Edvin Samuelsson f. 1889-03-13 i Svanshals. Se ovan. Gift 1920-07-17 med
Ester Emilia Kullander f. 1894-02-23 i Svanshals.

Fredrik Samuelsson och Eva Alida Pettersdotter bodde kvar till sin död på torpet.

Boende på torpet:

Piga Klara Mathilda Pettersson f. 1859-01-08 i Rök.
Hon kom från Rök 1878-11-25 och flyttade till Wadstena 1879-10-22. Hon flyttade hit igen från Normlösa 1886-11-09, flyttade tillbaka till Normlösa 1887-10-24. Hon återkom till torpet från Hogstad 1893-11-15. Troligen flyttade hon till Dalbobeta Gård där hon bodde någon gång mellan 1900-1910.

Enka Anna Lotta Hansdotter Cassel f. 1818-12-26, död 1894-04-25.
Hon kom från Rök 1880-01-03 och bodde kvar till sin död.

Antagligen hade Fredrik flera lärlingar boende hos sig för utbildning i smedyrket.
Smedlärlingarna var:

Gustaf Ulrik Blomqvist f. 1856-05-10 i Rök.
Han kom från Walla Kronogård, sid 159, 1875-11-16 och flyttade till Rök 1878-11-30.

Johan Albert Jernström f. 1861-03-29 i Allhelgona.
Han kom hit från Svanshals Mellangård, sid 123, 1876-11-10 och flyttade till
Rehnstad, sid. 98, 1880-11-01.

Karl Oskar Johansson f. 1863-01-01 i Svanshals.
Han kom från Dalbobeta, sid 4. 1880-11-11. Han flyttade till Ödeshög 1881-10-24.

Karl Otto Andersson f. 1862-03-02 i Rinna. Han kom hit 1881-11-10 från Rinna och emigrerade 1882-02-12 till N Amerika.

Frans Edvard Johansson f. 1862-12-09 i Rök. Han kom från Heda 1881-11-10 och
flyttade till Ödeshög 1884-10-24.

Albin Karlsson f. 1865-08-17 i Rök. Han kom från Rök 1881-11-10 och flyttade
till Skrukeby 1885-10-20.

Alfred Otto Wallin f. 1862-12-26 i Heda. Han kom från Rök 1882-11-15 och flyttade
tillbaka till Rök 1886-11-01.

Anders Johan Karlsson f. 1869-09-28 i Harstad. Han kom från Harstad 1885-11-05
och flyttade till Väderstad 1888-10-24.

Karl August Andersson f. 1869-11-02 i Harstad. Han kom från Kumla 1885-11-05.
Han emigrerade till N Amerika 1888-04-26.

August Fredrik Johansson f. 1864-11-03 i Skeda. Han kom från Herrestad 1886-11-09
och flyttade tillbaka dit 1888-04-20.

Gustaf Ludvig Gran f. 1869-06-03 i Heda, död 1890-09-11.
Han kom från Ödeshög 188-11-06.

Ernst Leonard Krantz f. 1873-12-01 i Väversunda. Han kom från Väversunda
1888-11-06 och flyttade till Rogslösa 1890-10-24.

Karl August Karlsson f. 1870-12-19 i Väversunda. Han kom från Väversunda
1889-11-02 och flyttade tillHerrestad 1890-10-24.

Axel August Andersson f. 1875-10-26 i Rök. Han kom hit från Rök 1895-11-16.
Han bodde inte kvar här enligt församlingsbok av 1900. Okänt f n vart han flyttade.

Oskar Fredrik Karlsson f. 1882-01-12 i V:a Tollstad. Han bodde här någon gång mellan 1900 - 1910. Det går inte att få mer uppgifter f. n. om honom.

Anteckningar gjorda i torpinventeringen:

Hantverkstorpet omnämns första gången i husförhörslängden 1813 då torparen Petter Jonsson f. 1772 noterades inflyttad 1813. P J avflyttade 1824.

Torpet var ej markerat på 1772 års karta, varför Jonsson kan vara torpets förste brukare.
Torpet flyttades under 1890-talet till ny arrenderad plats intill och söder om väg E 4.
Smedstorp kallades också "Sme trägårn".

År 1903 friköptes tomten och fick beteckningen Smedstorp 1:1. Husgrunden finns kvar på första platsen sydost om husen i Valla Rusthåll och öster om vägen Valla-Alsike.

Personer:
Maja Cajsa Andersdotter (Född: 1798-05-22 död: 1841-04-07)
Maria Christina Andersdotter (Född: 1834-03-10)
Anders Peter Andersson (Född: 1838-03-07)
Axel August Andersson (Född: 1875-10-26)
Daniel Andersson (Född: 1783-11-11 död: 1835-03-18)
Karl August Andersson (Född: 1869-11-02)
Karl Otto Andersson (Född: 1862-03-02)
Gustaf Ulrik Blomqvist (Född: 1856-05-10)
Petronella Catharina Carlsdotter (Född: 1828-04-25 död: 1832-04-08)
Anna Greta Danielsdotter (Född: 1818-01-11)
Carolina Danielsdotter (Född: 1828-07-06)
Gustava Danielsdotter (Född: 1824-11-27)
Hedda Lovisa Danielsdotter (Född: 1831-08-13 död: 1833-03-24)
Johanna Danielsdotter (Född: 1821-07-08)
Maja Stina Danielsdotter (Född: 1814-06-15)
Anders Gustaf Danielsson (Född: 1832-12-29 död: 1833-03-27)
Fredrik Ragnar Djärf (Född: 1905-10-04)
Signe Dorotea Eriksson (Född: 1900)
Carl Daniel Gomér (Född: 1801-05-16 död: 1878-06-30)
Gustaf Ludvig Gran (Född: 1869-06-03 död: 1890-09-11)
Anna Lilly Viktoria Gren (Född: 1881)
Anna Lotta Hansdotter Cassel (Född: 1818-12-26 död: 1894-04-25)
Annika Hansdotter (Född: 1749-05-18 död: 1815-06-14)
Greta Lisa Jansdotter (Född: 1798-10-29)
Johan Albert Jernström (Född: 1861-03-29)
August Fredrik Johansson (Född: 1864-11-03)
Frans Edvard Johansson (Född: 1862-12-09)
Anna Christina Jonsdotter (Född: 1827-02-26 död: 1829-02-01)
Fredrica Jonsdotter (Född: 1825-05-09)
Johanna Sophia Jonsdotter (Född: 1822-07-21)
Nils Peter Jonsson (Född: 1830-01-06)
Peter Jonsson (Född: 1772)
Albin Karlsson (Född: 1865-08-17)
Anders Johan Karlsson (Född: 1869-09-28)
Karl August Karlsson (Född: 1870-12-19)
Oskar Fredrik Karlsson (Född: 1882-01-12)
Ernst Leonard Krantz (Född: 1873-12-01)
Ester Emilia Kullander (Född: 1894-02-23)
Maja Caijsa Nilsdotter (Född: 1806-04-19)
Maja Lisa Nilsdotter (Född: 1792-04-04 död: 1833-03-12)
Anders Nilsson (Född: 1799-11-26 död: 1846-11-22)
Peter Nilsson (Född: 1747 död: 1822-04-09)
Jonas Olofsson (Född: 1791-12-14 död: 1840-12-23)
Elias Petersson (Född: 1788-12-11)
Eva Alida Pettersdotter (Född: 1851-02-18 död: 1932-10-12)
Klara Mathilda Pettersson (Född: 1859-01-08)
Alida Johanna Samuelsson (Född: 1879-06-14)
Erik Edvin Samuelsson (Född: 1889-03-13)
Eva Maria Samuelsson (Född: 1887-01-01 död: 1887-11-30)
Fredrik Samuelsson (Född: 1849-03-04 död: 1924-08-15)
Gunnar Fredrik Samuelsson (Född: 1894-09-23)
Jenny Vilhelmina Samuelsson (Född: 1884-11-15)
Karl Albert Samuelsson (Född: 1877-04-14)
Klara Charlotta Samuelsson (Född: 1879-06-14)
Oskar Reinhold Samuelsson (Född: 1890-07-15)
Per Samuel Samuelsson (Född: 1882-02-20)
Alfred Otto Wallin (Född: 1862-12-26)
Anna Maria Wettergren (Född: 1776-11-09)
Carl Oscar Johansson (Född: 1863-01-01)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Hantverkstorp)

Taggar: Emigration, Valla Kronogård och Valla Skatte Säteri Rusthåll

Källor: Dödslängd, Födelselängd, Församlingsbok, Husförhörslängd och Torpinventering 1990