Hofgården

Siste brukaren av torpet var Arbetaren Anders Petter Eliesson f. 1844-01-18 i Björkö, Jönköpings län, död 1912-11-02 i lungsot.
Inflyttade 1871-10-31 från Hogstad.
1:a gifte 1871-04-16 med Greta Persdotter f. 1813-08-28 i Rogslösa, död 1891-01-13.
Inflyttade 1846 från Rök.
2:a gifte 1891-11-08 med Hulda Matilda (Mur) Gustafsson f. 1858-05-17 i Ödeshög.
Inflyttade 1891-10-24 från Svanshals Vestergård.

Änkan Hulda utflyttade 1930 varefter ingen bott i huset. Torpet nedlades 1930. Husen finns kvar men används inte numera. Ansträngningar har under årens lopp gjorts, först av läraren och kantorn Fritz Palmqvist och senare av kyrkvärden Gösta Karlsson, Glänås, att rusta huset för museiändamål. Vid torpvandring den 20 maj 1989, för utmärkning av torpet, upptäcktes brister i takbeläggningen på ett i övrigt väl bevarat hus. Man beslöt att påpeka bristen för Röks Pastorat.

Personer:
Anders Petter Eliesson (Född: 1844-01-18 död: 1912-11-02)
Hulda Matilda Gustafsson (Mur) (Född: 1858-05-17)
Greta Persdotter (Född: 1813-08-28 död: 1891-01-13)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Fisketorp)

Taggar: Svanshals Kyrkoherdeboställe

Källor: Husförhörslängd, Torpinventering 1990, Utflyttningslängd och Vigsellängd