Brev från Jenny Brax 1904

Jenny Brax var faster till Erik Brax och hon emigrerade till Amerika från Rök.

PDF: Brev från Jenny Brax, Amerika till sin bror Ernst Brax, Rök

Socken: Rök

Period: 1900-tal

Kategorier: Emigration och Personberättelser

Källa: Anne-Sofie Brax